Fagforening for studerende

Fagforeninger er foreninger der tager sig af et bestemt fagligt område på arbejdsmarkedet. Med tanken om at man står stærkere samlet, er en fagforeningen en samling af lønmodtagere inden for samme branche, der varetager arbejdernes interesser. Det er fagforeningen der forhandler overenskomster med arbejdsgiverne og skal dække over alt det der ikke bliver reguleret af loven, som fx løn, pension og arbejdstider.

I dag findes der tværfaglige foreninger som ikke kun tager sig af én branche, og de er ofte større fordi de er resultat af en sammenlægning af flere små foreninger. Nogle fagforeninger er politisk aktive og støtter bestemte partier, men der findes også fagforeninger som er politisk uafhængige; såkaldte gule fagforeninger. Gule fagforeninger er billigere end traditionelle fagforeninger, men deltager ikke i overenskomstforhandlinger og er derfor bundet af de aftaler der forhandles af andre fagforeninger.

Hvorfor melde sig ind i en fagforening som studerende?Fagforening for studerende

Flere studerende tror ikke det er nødvendigt at være medlem af en fagforening så længe man studerer, men de tager fejl. Netop som studerende er det utroligt vigtigt at få meldt sig ind, da det giver mange fordele og ekstra sikkerhed.

Det er dog helt frivilligt om man vil være meldt ind i en fagforening uanset om man er studerende eller ej.

Nogle vælger det fra fordi de synes det er for dyrt eller ikke mener at man nogensinde får brug for det. Man kan ikke vide om man ender i en situation hvor man har brug for en fagforening, på den måde er det lidt ligesom en forsikring; man betaler for at være sikret hvis der skulle ske noget. Det kan være at ens arbejdsgiver snyder én i løn og udbetaler for lidt, man kan eksempelvis opleve chikane enten fra chefen eller kollegaerne, eller man kan blive nødt til at arbejde under farlige forhold, blive langtidssygemeldt eller ramt af stress, eller blive uretmæssigt fyret.
Men selv hvis man aldrig skulle have behov for juridisk bistand, er der fordele ved at være medlem. Alle fagforeninger har faglige konsulenter ansat som kan besvare spørgsmål om fx ansættelsesforhold, eller andet man skulle være i tvivl om.

Hvis man skulle være uheldig og komme ud for en arbejdsskade, hvilket sagtens kan ske i forbindelse med studiejob eller praktik, så kan fagforeningen hjælpe og yde juridisk bistand. Skulle man opleve uoverensstemmelser med sin arbejdsgiver kan en fagforening også hjælpe. Man slipper for at skulle betale dyre advokatgebyrer for fagforeningen har eksperter ansat der ved alt om den jura der vedrører arbejdsmarkedet.

Allerede mens man stadigt er under uddannelse kan man få brug for juridisk hjælp, fx i forbindelse med en læreplads eller studier. De fleste fagforeninger kan også hjælpe hvis man skulle få stress eller have problemer med eksamensangst og generelt sørge for at man er i trivsel på sin uddannelse. Det kan være rart med adgang til juridiske eksperter, og man kan gøre brug af fagforeningens ansatte som professionelle sparringspartnere hvis man har spørgsmål eller problemer.

Det kan også være man har et fritidsjob eller studiejob, og her kan man også risikere at løbe ind i problemer hvor fagforeningen kan hjælpe.
I første omgang vil fagforeningen tage sig af kontakten til arbejdsgiveren og senere tage sig af sagen i retten hvis det skulle blive nødvendigt. Som studerende kan det være uoverskueligt og også ubehageligt at skulle konfrontere sin arbejdsgiver, men med en fagforening i ryggen slipper for at stå helt alene hvis man er blevet uretfærdigt behandlet. Man har en langt bedre mulighed for at få retfærdighed, og også en mulig erstatning.

I Danmark er der ikke nogen lovbestemt mindsteløn; den bliver forhandlet af fagforeningerne i forbindelse med overenskomsterne. Det samme gælder for ferie, barsel eller sygedage, hvor der heller ikke er nogle lovbestemte regler. Der findes ikke nogen lønmodtagerlov som kan diktere løn, pension eller specifikke rettigheder som sygedagpenge, opsigelsesvarsel eller overarbejdsbetaling: disse er kun indbefattet i overenskomsten og er så nogle gange til forhandling derigennem. Alle betalinger som er ud over løn, som fx overarbejdstillæg eller weekend/helligdage takster sikres også af fagforeningen. Hvis man er i studiejob er man, ligesom hvis man er lønmodtager, sikret seks uger ferie fra jobbet, men kun hvis man er i fagforening.

Du kan læse meget mere om hvorfor du bør være medlem af en fagforening her.

Fagforening for studerende

Andre fordele ved fagforeninger for studerende

Hvis man søger studiejob kan de hjælpe med jobsøgningen og ofte give hjælp til CV-skrivning og træning af jobsamtaler. Fagforeningen kan hjælpe én godt i gang med arbejdsmarkedet med personlige karrieresamtaler og ekstra trivselssikkerhed. Og hvis man skulle være så uheldig at komme i problemer med sin arbejdsgiver tager fagforeningen sig af det juridiske og kan tage sagen i retten hvis det skulle blive nødvendigt. Pga. det store faglige netværk som man får som medlem kan det også blive nemmere at finde job. Man er sikret den nyeste viden inden for ens fagområde, og en stor del af alle fagforeninger udsender et månedligt medlemsblad der opdaterer om de seneste tendenser, kommende kurser og konferencer, osv.

Langt de fleste fagforeninger udbyder også gratis kurser man kan deltage i, hjælp til at netværke og generelt personlig og kompetencegivende udvikling.
Derudover gør fagforeningen meget for at sikre trivsel; at arbejdsmiljøet er godt, og at arbejdspladsen lever op til arbejdsmiljølovgivningen både fysisk og psykisk.

Når man er færdig med sin uddannelse og skal ud og søge job og fx skal forhandle kontrakter for første gang, er det rart at kunne udnytte fagforenings ekspertise, lade dem gennemgå kontrakter for eventuelle mangler så man ikke snyder sig selv.

Har man fundet et nyt job eller en elevplads kan fagforeningen fx tjekke ansættelseskontrakten, og sikre at man får alt hvad man har krav på og at alt er i orden. Fagforeningen kan også bistå ved lønforhandlinger, løntjek, karriererådgivning og udarbejdelse af CV.

Diverse tilbud og rabatter som fagforeninger udbyder kan man allerede få glæde af mens man er under uddannelse, og som studerende er det da eksempelvis at kunne få billigere forsikringer eller tilbud på diverse oplevelser. Flere fagforeninger har specifikke medlemsfordele som kun er til dem der er under uddannelse.

Hvilken fagforening skal man vælge som studerende?

Der er mange forskellige fagforeninger i Danmark og derfor kan det være svært at vælge hvilken der er den rette. Der er stor forskel på fagforeninger til lønmodtagere og fagforeninger til selvstændige, så det er også en god idé at tænke over hvordan ens arbejdssituation ser ud på den anden side af uddannelsen. Det er en fordel hvis man gør op med sig selv hvor meget man ønsker at betale og hvilke services man synes er vigtige. Man kan vælge at tage udgangspunkt i den branche man ønsker at arbejde inden for og se om der er en relevant fagforeningen inden for netop dét område. Man kan også tage udgangspunkt i hvilken uddannelse man tager.

Der findes fx flere fagforeninger som er specielt rettet mod studerende på universitetet, Dansk Magisterforening tager sig af alle der er læser et humanistisk, naturvidenskabeligt eller sundhedsvidenskabeligt fag, og IDA er til alle der læser til ingeniør. Hvis man læser på teknisk gymnasie er der fx malernes fagforening, DEF for elektrikere, Dansk Metal for smede og mekanikere eller NNF for bagere eller slagtere. Der er altså rigeligt med muligheder, og garanteret én fagforening der passer til ens studie. Oftest er der i forbindelse med studie- eller semesterstart repræsentanter fra de forskellige fagforeninger ude på uddannelsesinstitutionerne og her kan man tale med dem og blive lidt klogere. Ellers er der altid mulighed for at spørge sine undervisere hvilke fagforeninger der passer til uddannelsen.

Hvis ens studiejob eller kommende arbejde er knyttet til en specifik overenskomst kan det være en fordel at vælge dén, fordi den er ansvarlig for forhandlingerne med arbejdsgiveren. Hvis der er tegnet overenskomst skal man være opmærksom på at det i mange tilfælde kun er den fagforening, der har tegnet overenskomsten, der kan føre fagretlige sager ud fra de aftalte ting. Hvis arbejdet derimod ikke følger en bestemt overenskomst, kan man i stedet prioritere kontingentets pris, og kigge på hvilke ydelser der udbydes. Hvis man har mere end et job, fx hvis ens studiejob og kommende ønskejob ikke er inden for samme branche, skal man finde ud af om man vil være medlem af mere end én fagforening, eller fx vil vælge en tværfaglig fagforening.

Man skal huske på at det altid er muligt at skifte fagforening; man er ikke bundet til én fagforening resten af livet. Måske er det ikke den samme fagforening der passer én bedst når man er studerende som også er den man foretrækker når man er blevet lønmodtager. Man kan med fordel tænke på fremtiden når man vælger fagforening, men det kan godt betale sig at vælge ud fra hvad man har brug for som studerende og hvilke fordele man ønsker nu.

Pris for folk under uddannelse

I Danmark kan man frit vælge hvilken fagforening man ønsker at være i, og derfor er der skarp konkurrence på området, og selvfølgelig på prisen. Da fagforeninger, modsat a-kasser, er private organisationer som ikke er underlagt lovgivningen, kan fagforeninger frit bestemme hvad et medlemskontingent skal koste, og derfor er der ofte stor variation. Gule fagforeninger er generelt billigere end de traditionelle, men giver heller ikke de samme fordele og sikkerheder.

De fleste fagforeninger tilbyder rabat på kontingentet når man er under uddannelse, ved mange fagforeninger er det helt gratis at være medlem når man er studerende, mens det hos andre er et væsentligt nedsat beløb man skal af med. Så det kan sagtens betale sig at melde sig ind allerede som studerende.

Tilmelding som studerende

Når man har valgt hvilken fagforening man ønsker at være medlem af, ansøger om at blive medlem på deres hjemmeside eller ved at ringe til dem og tale med dem. Hvis de dukker op på ens uddannelsesinstitution kan man tale med dem der og også blive tilmeldt. På større uddannelsessteder har nogle fagforeninger for studerende en ansat eller studenterrepræsentanter tilknyttet som man kan ringe til eller mødes med skolen. Der er også flere fagforeninger der har lokale kontorer i mange større byer, så man der kan møde personligt op og tale med en ansat.

Mht. a-kasse skal man være meldt ind i ét år før afsluttet uddannelse for at kunne få dagpenge når man er færdiguddannet og derfor er der fordele ved at melde sig ind i a-kasse og fagforening på samme tid.

Andel medlem af en fagforening

Andel lønmodtagere 69%
Andel selvstændige 57%
Andel studerende 64%

Få hjælp af vores rådgiver

Jan Christensen

Tlf.: +45 6053 2962

Vi anbefaler – Det Faglige Hus

Høj medlemstilfredshed

Fantastisk service

Bedste pris

Samlet vurdering:Binære optioner

[button color=”orange” newwindow=”yes” link=”https://www.findbilligfagforening.dk/detfagligehusdk”] Besøg Det Faglige Hus[/button]

Læg en Kommentar