Fagforeninger og kollektive overenskomster

Som bekendt er der ikke noget krav om, at du skal være medlem af en fagforening. Derfor er det op til en selv at vurdere, hvad der passer til ens arbejdssituation. Foruden spørgsmålet om, hvorvidt du skal tilslutte dig en fagforening, skal du også tage stilling til, om det skal være en forening, som knytter sig til en bestemt faggruppe, eller en mere generel forening.

Din fagforenings arbejde vil bestå i at løse eventuelle problemstillinger mellem dig og din arbejdsplads, hjælpe til med lønforhandlinger, og desuden at udarbejde en kollektiv overenskomst, som vil være gældende for din pågældende faggruppe. En sådan overenskomst skal forhandles på plads mellem arbejdsgiverorganisationerne og lønmodtagerorganisationerne, altså fagforeningerne.

Idet der i Danmark ikke er en generel lønmodtagerlov, er det en vigtig opgave for fagforeningerne, at få forhandlet sig frem til nogle rimelige vilkår for de danske arbejdere. Fordelen ved at vælge en forening med en specifik faggruppe er, at denne forening vil kæmpe ekstra hårdt for at fremme lige præcis denne faggruppes ønsker.

Den kollektive overenskomst kan indeholde punkter som regler for mindsteløn, pension, antal arbejdstimer, tillægsydelser, barsel og andre generelle arbejdsvilkår. Opstår der konflikter i forhandlingerne mellem arbejdsgiverorganisationerne og lønmodtagerorganisationerne, kan man få assistance hos Arbejdsretten eller Forligsinstitutionen.

Når en overenskomst er forhandlet på plads, vil du blive underrettet om dennes indhold og hvad der gør sig gældende indenfor dit specifikke arbejdsområde. Kommer du senere i tvivl om overenskomstens detaljer, bør du altid kunne opfriske hukommelsen på din arbejdsplads hjemmeside. Her vil du også kunne finde eventuelle tillægsaftaler.

Selvom medlemskab hos en fagforening ikke er obligatorisk, anslås det, at op imod 80% af den danske arbejdsstyrke arbejder under en overenskomst. Det kan derfor ikke benægtes, at fagforeningerne spiller en stor rolle i forhold til de danske arbejdsvilkår.

Vi anbefaler ikke at man udelukkende vælger en fagforening på baggrund af deres forhandlingskraft når det kommer til overenskomster. Priserne på fagforeninger varierer meget, og du vil med det rette overblik, hurtigt kunne finde en billig fagforening, som dækker lige så godt som dyrere en af slagsen.

Andel medlem af en fagforening

Andel lønmodtagere 69%
Andel selvstændige 57%
Andel studerende 64%

Få hjælp af vores rådgiver

Jan Christensen

Tlf.: +45 6053 2962

Vi anbefaler – Det Faglige Hus

Høj medlemstilfredshed

Fantastisk service

Bedste pris

Samlet vurdering:Binære optioner

[button color=”orange” newwindow=”yes” link=”https://www.findbilligfagforening.dk/detfagligehusdk”] Besøg Det Faglige Hus[/button]

Læg en Kommentar